Privacyverklaring

Blij Fotografie – versie 19 oktober 2020

Op alle diensten van Blij Fotografie is de privacyverklaring van toepassing. 

Heb je hier vragen over? Neem dan contact met mij op.

Zie ook mijn Algemene voorwaarden.

Ik ga zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens, want jouw privacy is belangrijk. In deze privacyverklaring leg ik je precies uit welke persoonsgegevens ik verzamel, wat ik daarmee doe en wat jouw rechten met betrekking tot die persoonsgegevens zijn.

 

 

Over Blij Fotografie

Ik bied fotografie aan, aan bedrijven en particulieren. Hieronder vind je mijn gegevens op een rij.

Naam: J.L. (Hannah) van der Blij

Handelsnaam: Blij Fotografie

Vestigingsadres: Alexander Vosmaerlaan 3, 3721PR, Bilthoven

Website: https://blijfotografie.nl

E-mail: hannah@blijfotografie.nl

Telefoon: +31647084052

Instagram: blijfotografie

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/blijfotografie

Facebook: https://www.facebook.com/Blij-Fotografie

KvK-nummer: 80075177

Btw-id: NL003389884B42

Mijn onderneming is een Eenmanszaak. Ik (Hannah) ben zelf de Functionaris Gegevensbescherming van Blij Fotografie

 

 

Persoonsgegevens die Blij Fotografie verwerkt

Blij Fotografie verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt mijn diensten. Ook kan het zijn dat je zelf deze gegevens zelf aan mij verstrekt, bijvoorbeeld via de website, email, telefoon en WhatsApp. Daarnaast kan ik jouw persoonsgegevens via anderen hebben verkregen. Denk hierbij aan  en collega fotograaf, andere leverancier of van een van mijn klanten die je een cadeau aan wil bieden.

 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– IP-adres en locatiegegevens bij bezoek aan mijn website

– Gegevens over jouw activiteiten op mijn website

– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch.

– Bankrekeningnummer

– Foto’s van shoots, als iemand herkenbaar op de foto staat

 

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

Als op mijn foto’s een herkenbaar gezicht te zien is, gelden die foto’s als ‘bijzondere persoonsgegevens’. Dat is zo, omdat je daar iemands ras of etniciteit uit af zou kunnen leiden en mogelijk bijvoorbeeld ook een geloofsovertuiging en gezondheidsgegevens.

 

Ik verwerk alleen bijzondere persoonsgegevens wanneer jij deze zelf aan mij bekend hebt gemaakt en enkel voor het doel waarvoor je ze bekend  maakte aan mij of wanneer je toestemming hebt gegeven deze gegevens te verwerken. Als je als ouder toestemming hebt gegeven voor het publiceren van foto’s van je kinderen, mogen je kinderen deze toestemming zelf intrekken vanaf het moment dat ze 16 zijn en er zelf over kunnen en  mogen beslissen.

 

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerkt Blij Fotografie persoonsgegevens

Blij Fotografie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling.
 • Verzenden van mijn nieuwsbrief en/of aanbiedingen als jij je daarvoor aangemeld hebt.
 • Je te kunnen bellen, appen of e-mailen als dit nodig is om mij dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Je te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten.
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren, zoals de door mij gemaakte foto’s.
 • Om een portfolio op mijn website en social media kanalen te laten zien als artistieke en commerciële uitingsvorm.
 • Blij Fotografie analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Blij Fotografie verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Blij Fotografie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Blij Fotografie) tussen zit.

 

 

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

Blij Fotografie bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Blij Fotografie verwerkt de naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer, e-mail en andere gegevens die nodig zijn om mijn diensten optimaal aan de opdrachtgever te kunnen leveren. Blij Fotografie gebruik deze gegevens om te zorgen voor een tevreden opdrachtgever gedurende de looptijd van de overeenkomst. Blij Fotografie bewaart deze gegevens 1 jaar.
 • Om de bestelling te beheren zal Blij Fotografie de naam, leveringsadres, factuuradres, e-mail, telefoonnummer, aankoopgeschiedenis en betalingsgegevens tot 3 jaar na het sluiten van de overeenkomst bewaren in haar klantenbestand. Dit doet Blij Fotografie uit hoofde van uitvoering en eventuele wijziging van de overeenkomst.
 • Blij Fotografie maakt gebruik van een portfolio op haar website en social media kanalen om eerder werk aan potentiële klanten te laten zien. Blij Fotografie kan hiervoor de naam, locatie en foto’s gebruiken. Hiervoor heb je toestemming gegeven bij het akkoord gaan met mijn algemene voorwaarden. Ik streef er naar (zonder daartoe verplicht te zijn) met jou als klant gedeelde foto’s onbeperkt in mijn archief te bewaren, totdat je een verzoek doet tot verwijdering.
 • Voor facturatie en de financiële administratie verwerkt Blij Fotografie de naam, eventuele bedrijfsnaam, factuuradres, e-mail, bankgegevens en openstaande saldo. Zonder deze gegevens kan Blij Fotografie de betaling niet verwerken. Blij Fotografie heeft deze gegevens dus nodig voor de uitvoering van de overeenkomst. Volgens een wettelijke verplichting van de Belastingdienst dient Blij Fotografie deze gegevens 7 jaar te bewaren. Na deze periode zullen de gegevens worden verwijderd.
Delen van persoonsgegevens met derden
Blij Fotografie verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Blij Fotografie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
 

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die Blij Fotografie gebruikt

Blij Fotografie gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee mijn website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Blij Fotografie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waarover ik van jou beschik, in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar hannah@blijfotografie.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van  je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Blij Fotografie wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

 

Hoe Blij Fotografie persoonsgegevens beveiligt

Blij Fotografie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via hannah@blijfotografie.nl.

 

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd door mij worden gewijzigd. Bijvoorbeeld omdat er nieuwe regelgeving komt, of omdat mijn dienstverlening zich aanpast. Les dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Ik zal mijn best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.